It’s time to think different about your Contracting and Financial workflow...

Promóciós szabályzat – PEAK CASHCARD

 

 A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. (székhely: 1094 Budapest, Ferenc körút 7., cégjegyzékszám: 01-09-294941, képviseli: dr. Romhány Gergely ügyvezető) Szolgáltatás nyújtása során az alábbi kedvezményt nyújtja, amelyre vonatkozóan – az Általános szerződési feltételeiben („ÁSZF”) foglalt II. fejezet 8. pontjára tekintettel – a Promóciós Szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg:

 1. Általános rendelkezések
 • Szervező: TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.
 • Időbeli hatály: 2019. október 7. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2019. november 4. napjáig
 1. Fogalmak:

Szolgáltatás: A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által létrehozott online TC Platform, amelyen online szerződések létrehozása, finanszírozásuk és ellenőrzésük elősegítése, valamint a szerződések megfelelő teljesítésének támogatása történik.

TC Platform: Az a felület, ahol a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a Szolgáltatást nyújtja („TrustChain Platform”).

Társaság: Az a jogi személy, amely nevében a TC Platformra regisztráltak, elfogadták az annak használatához kapcsolódó ÁSZF-ben foglalt feltételeket és amely nevében a Szolgáltatás keretében a Simple Contract funkció  igénybevételével az Aláíró szerződéseket aláír.

Aláíró: Tanúsításon túlesett azon természetes személy, aki a legteljesebb felhatalmazással használja TC Platformon a Szolgáltatást, korlátozás nélkül minden funkcióhoz hozzáfér. Kizárólag a Társaság azon törvényes képviselői szerezhetnek Aláíró szerepet a TC Platformon, akik szerepelnek a hivatalos cégnyilvántartásban.

PEAK Financial: Peak Card Services Limited (székhely: Suites 7B & 8b 50 Town Range, Gibraltár, nyilvántartási szám: 111314) – a Peak Cashcard-nak és hozzá kapcsolódó Peak Wallet-nek a szolgáltatója, akitől a Promócióban résztvevő jogi személyek a jelen szabályzatban meghatározott kedvezményes szolgáltatást igénybe veszik.

Peak Cashcard: A PEAK Financial négy kontinensen, 88 országban szolgálja ki ügyfeleit CashCard-dal. A CashCard mögött egyedi IBAN számmal rendelkező elektronikus számlák állnak, maga a CashCard  prepaid Mastercard® bankkártya, amely biztonságos érintés nélküli fizetési lehetőséget biztosít a kártya tulajdonosának.

 1. Promóció
  • TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a promóció keretében vállalja, hogy a PEAK Cashcard megrendelése érdekében vele adat-közvetítői szerződést (továbbiakban: Adat-közvetítői szerződés) kötő Társaságok (továbbiakban: Résztvevő) számára névleges, 100 Ft + ÁFA díjazásért a PEAK Financial ÁSZF-jében meghatározott feltételek szerinti bankkártya-megrendelési folyamat indításához szükséges adatokat továbbítja a PEAK Financial részére.
  • PEAK Financial a promóció keretében vállalja, hogy a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.-től a fentiek szerint kapott adatok alapján – annak megrendelése esetén – a PEAK Cashcard termékét Egyszeri Kibocsátási Díj nélkül, ingyenesen biztosítja a Résztvevő számára (továbbiakban: Kedvezményes bankkártya-kibocsátás). A Kedvezményes bankkártya-kibocsátás során kibocsátott PEAK Cashcard használta során felmerülő díjakra nem vonatkozik a jelen promóció keretében biztosított kedvezmény.
  • TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. az Adat-közvetítői szerződés megkötésére vonatkozó kezdeményezését a TC Platform Simple Contract termékét használva teszi meg, erről a Társaság a cég központi e-mail címén kerül értesítésre. Az Adat-közvetítői szerződéshez mellékletként csatolásra kerül a PEAK Financial Cashcard ÁSZF (magyar nyelven), PEAK Financial PEAKWALLET ÁSZF (angol nyelven), PEAK Financial Díjtáblázata (angol nyelven) és Adatkezelési Tájékoztatója (angol nyelven).
  • A promóció keretében megkötött Adat-közvetítői szerződések alapján TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül továbbítja a Résztvevő alábbi adatait a PEAK Financial részére:

Cégadatok:

 • Cégnév (teljes)
 • Székhely
 • Cégbejegyzés dátuma
 • E-mail cím (a TC Platformon a cég központi e-mail címe)
 • Telefonszám (a TC Platformon a cég központi telefonszáma)

Cég vezető tisztségviselőjének adatai:

 • Keresztnév (az Adat-közvetítői szerződés Aláírója)
 • Vezetéknév (az Adat-közvetítői szerződés Aláírója)
 • Születési dátum (az Adat-közvetítői szerződés Aláírója)
 • E-mail cím (a TC Platformon az Aláíró e-mail címe)
 • Telefonszám (a TC Platformon az Aláíró telefonszáma)
  • A Résztvevő az Adat-közvetítői szerződés aláírásával elfogadja, hogy a PEAK Financial a TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. által átadott adatok alapján PEAK Wallet regisztráció megkezdéséhez és a mobil applikáció letöltéséhez közvetlen linket küld ki a Résztvevő számára e-mailen keresztül.
  • A Résztvevő a promócióban foglalt kedvezményt olyan módon érvényesítheti, hogy az Adat-közvetítői szerződés megkötését és az adatok továbbítását követően a PEAK Financial-től kapott e-mailben szereplő linken keresztül letölti a PEAK Financial mobil applikációját és aktiválja a fiókját, ezzel megrendelve a Kedvezményes bankkártya kibocsátást.
 1. Résztvevők
  • A promócióban minden olyan Magyarországon bejegyzett jogi személy Társaságnak lehetősége van részt venni, amely a TC Platformon 2019. november 3-áig a tanúsítási folyamaton sikeresen átesett és partneri viszonyt létesített TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft.-vel. A promócióban az a Társaság vesz részt, amely megköti az Adat-közvetítői szerződést, ezzel kifejezve a promócióban való részvételi szándékát.
  • Kedvezményes bankkártya-kibocsátásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a Társaság és TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. a TC Platformon 2019. november 4. napjáig megkötik az Adat-közvetítői szerződést. Minden Társaság csak egy Kedvezményes bankkártya-kibocsátásra tarthat igényt.
 1. Egyéb rendelkezések
  • Amennyiben a Társaságnak a promócióval összefüggésben panasza vagy kifogása merülne fel, azt a promo@trustchain.com e-mail címen keresztül juttathatja el a Szervezőhöz.
  • A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. jogosult a jelen Promóciós Szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a résztvevők számára nem hátrányosan, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.
  • A TRUSTCHAIN SYSTEMS Kft. fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén az érintett Társaságot kizárja a promócióból, amelyről az érintett Társaságot a a TC Platformon a cég központi e-mail címeként megadott e-mail címen értesíti.
  • A TC Platformra történő regisztrációval, belépéssel, illetőleg annak használatával a Társaság elfogadja a jelen Promóciós Szabályzatban meghatározott feltételeket.

Budapest, 2019. október 7.

We use cookies 🍪 to provide the best experience. By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. For more information on cookies and your options see our Cookie & Privacy policy.